Ładowanie...

PROGRAM PILOT MAKER ELECTRO

Program akceleracyjny Pilot Maker Electro współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Pilotaż „Electro ScaleUp”, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pilot Maker Electro to program pilotażowych wdrożeń w branży elektromobilności. Projekt ma za zadanie zwiększyć zaangażowanie start-upów w rozwój obszaru e-mobility. Wdrożenie 23 pionierskich technologii dla elektromobilności – to cel programu Elektro ScaleUp, który łączy duże korporacje ze start-upami. Projekt wpisuje się w rządowy Plan Rozwoju Elektromobilności.

Spółka techBrainers sp. z o.o. została wybrana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jako akcelerator, który we współpracy z przedsiębiorstwami z branży elektromobilności oraz start-upami stworzy innowacyjne rozwiązania przyspieszające rozwój elektromobilności w Polsce. Akcelerator ten otrzymał na powyższy cel 9.999.991,94 zł dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Do programu realizowanego przez techBrainers sp. z o.o. przystąpiły w roli odbiorcy technologii: LARQ S.A., TAURON Polska Energia S.A., PKN Orlen S.A., Carrefour Polska Sp. z o.o. oraz Synerise S.A..

Na realizację pilotaży start-upy otrzymają do 500 tys. zł, wsparcie ekspertów korporacyjnych, technologicznych i biznesowych. Nabór start-upów prowadzony jest przez stronę:

www.electro.pilotmaker.pl