Ładowanie...

PROGRAM OPERACYJNY: INNOWACYJNA GOSPODARKA

Projekt „Wdrożenie systemu klasy B2B w celu realizacji działalności w modelu przedsiębiorstwa wirtualnego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażanie elektronicznego biznesu B2B

Celem projektu jest wdrożenie systemu informatycznego B2B, którego głównym zadaniem jest umożliwienie działania LARQ S.A. i jej partnerów w modelu przedsiębiorstwa wirtualnego.
Do procesów biznesowych objętych systemem B2B należą:

  • planowanie kampanii reklamowych
  • przygotowanie kampanii reklamowych
  • realizacja kampanii reklamowych
  • kontrola realizacji kampanii reklamowych
  • rozliczenia
  • pozyskiwanie klientów

Strony powiązane:
UE
PO IG
MRR