Ładowanie...

LARQ S.A. OPUBLIKOWAŁA WYNIKI FINANSOWE ZA 1Q 2019.

05-06-2019

Spółka kontynuowała szybki wzrost kluczowych aktywów:

- flota Nextbike Polska na koniec 1Q 2019 wzrosła do poziomu 18,1 tys. rowerów (+46% r/r) a przychody do poziomu 20,8 mln PLN (+258% r/r);

- wzrost liczby aktywnych klientów Brand24 do 3,3 tys. na koniec marca 2019 roku (+40% r/r) oraz kontynuacja intensywnego wzrostu przychodów: 3,6 mln PLN w 2018 roku (+53% r/r)

- skuteczna komercjalizacja przez Synergic posiadanej bazy nośników - nawet w sezonowo najsłabszym okresie roku - skutkująca 30% wzrostem przychodów r/r w 1Q 2019, do 6,8 mln PLN

- kontynuacja budowania skali w YouLead: wzrost liczby klientów w 1Q 2019 +23% r/r

Kluczowym czynnikiem wpływającym na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe jest „wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy”. Na koniec 1Q 2019 roku wartość aktywów finansowych jakie Spółka wycenia przez wynik finansowy wyniosła 120,2 mln PLN i była o 6% niższa od wartości na koniec grudnia 2018 - głównie za sprawą spadku wyceny Nextbike Polska na NewConnect. Jest to największe jednostkowo aktywo LARQ, którego nie zrekompensowały wzrosty wycen Brand24 i Synergic. W efekcie Spółka zakończyła 1Q 2019 stratą netto na poziomie 6,8 mln PLN wobec 14,5 mln PLN zysku przed rokiem, kiedy to na wyniki kluczowy wpływ miało m.in. udane IPO Brand24.


Zobacz też